frunzaDespre noi

Anul înfiinţării: 2005
Scopul asociaţiei: dezvoltarea cultural-turistica si sociala durabila a comunitatilor şi asezarilor din judeţul Alba.

      Obiectivele asociaţiei sunt:

 • Promovarea valorilor culturale traditionale românesti si universale;
 • Promovarea turismului durabil si de protejare a mediului si a naturii;
 • Promovarea si sprijinirea activitatilor de studiu si cercetare cu privire la istoria si civilizatia românilor;
 • Punerea în valoare, mediatizarea si prezentarea unor zone cu potential turistic;
 • Restaurarea si conservarea siturilor arheologice;
 • Reconstructia ecologică si conservarea ariilor naturale protejate;
 • Desfãsurarea de activitãti ecologice;
 • Promovarea actiunilor de informare si de crestere a constientizarii publice, a oportunitatilor Romaniei in noul context european;
 • Creşterea contributiei comunitatilor in rezolvarea problemelor sociale;
 • Actiuni de educare a tinerilor prin artã si culturã, organizarea de cursuri, colocvii, si alte manifestãri de profil.
 • Colaborarea cu diverse persoane fizice, autorităţi locale, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale, neguvernamentale din ţară şi din străinătate, pentru punerea în practică a unor proiecte de interes comun in domenii cum ar fi cultura si turismul.
 • Implicare în proiecte ale comunitãtii locale, parteneriat cu autoritãtile publice si organizatii nonguvernamentale din tarã si strãinãtate, care sã sustinã realizarea unor proiecte educationale menite a dezvolta spiritul de actiune al tinerilor.
 • Realizarea, editarea si diseminarea de cãrti, publicatii periodice, print-uri - pliante, afise, brosuri, materiale audio-vizuale, precum si alte asemenea materiale menite sa promoveze activitatile cultural-turistice ale asociatiei;
 • Dezvoltarea unor activitãti proprii în vederea autofinantãrii,exclus economice;
 • Promovarea si dezvoltarea unor programe specifice culturii si turismului in şcoli, licee, universităţi,
 • Sprijinirea eforturilor de construire, reamenajare, modernizare şi dotare a unor aşezăminte sociale, culturale sau de altă natură, cu scopul desfăşurării în cadrul acestora a unor activităţi cu scop educaţional, cultural, economic, umanitar, caritabil, social sau formativ;
 • Organizarea de programe si Campanii de promovare privind implicarea societăţii civile în procesul administrativ teritorial la nivelul consiliilor locale şi judeţene;
 • Organizarea si participarea la manifestări cultural-artistice, ştiinţifice, simpozioane, work-shopuri, emisiuni radio – TV, concursuri, tabere conforme obiectivelor asociatiei;
 • Asociaţia poate presta orice activitate permisă de lege, din care se pot obţine beneficii în vederea asigurării autofinanţării, precum şi atragerea altor surse de finanţare pentru realizarea obiectivelor;
 • Dezvoltarea unei reţele de voluntari;
 • Identificarea şi promovarea inovaţiei;
 • Organizarea de orice alte actiuni compatibile cu scopul asociatiei

Direcţii de activitate şi intervenţii în perioada 2006-2010:

-conservare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial: Trăind cu Tradiţiile - Ateliere educative, Sărbătoarea Cununa  Grâului, Atelier meşteşugăresc de cusături-ţesături;
-conservare şi promovare a patrimoniului cultural local: organizarea şi dezvoltarea Muzeul satului Bucerdea Vinoasă, expozitie Viticultura tradiţională;
-promovarea comunităţilor din mediul rural:

Portalulwww.sate-comune.ro, Portalul www.cununagraului.ro;

-susţinerea cercetării şi valorificării patrimoniul cultural imobil: campanii de cercetare şi expoziţii  - Apoulonul dacic - Piatra Craivii;  Parcul Memoriei;
-integrarea unei locaţii în folosul comunităţii: Centrul Cultural Rural – Casa Apoulon.