Zestrea şi oportunităţile mediului rural din judeţul Alba

Promovarea mediului rural atât din punct de vedere al moştenirii culturale cât şi din punct de vedere al oportunităţilor care le pot oferii celor interesaţi s-a finalizat prin realizarea a două portaluri:

www.sate-comune.ro şi www.cununagraului.ro.

zestrea