OPORTUNITĂȚI PENTRU ANGAJAȚII fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru

antet4

Investeşte în OAMENI!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „ Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces si participare la FPC”
Titlul proiectului: „Cursuri de calificare în domenii inovative pentru angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru” ID 144808

COMUNICAT DE PRESĂ

10.04.2015

Fundația Româno-Germană de Pregătire și Perfecționare Profesională în Domeniul Construcțiilor Timișoara în calitate de solicitant şi lider al Parteneriatului dintre Fundația Româno-Germană de Pregătire și Perfecționare Profesională în Domeniul Construcțiilor Timișoara (www.frgtim.ro), Asociația Evanghelistică și de Caritate “Isus Speranța României” (www.isussperantaromaniei.ro), S.C. TOP MEDIAS.R.L. (www.cursuri-calificare-plasare.ro) şi Asociația TRADITION GROUP (www.traditiongroup.ro) a demarat începând cu luna martie 2015 proiectul “Cursuri de calificare în domenii inovative pentru angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru”, implementarea derulându-se în trei județe: Caraș-Severin, Alba și Timiș. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”.

Perioada de implementare a proiectului este martie 2015 – decembrie 2015.

Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de calificare și a competitivității profesionale a persoanelor angajate pe piața muncii din Regiunile Vest și Centru din foste zone industrializate printr-o abordare a învățării pe tot parcursul vieții și prin dezvoltarea și furnizarea unor programe inovative, complexe și flexibile de formare profesională (calificare) în domenii economice aflate în dezvoltare (conform direcțiilor de politică industrială), dar care înregistrează un deficit de persoane calificate. Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive asupra pieței muncii din Regiunile Vest și Centru prin faptul că va contribui atât la dezvoltarea capitalului uman, cât și la creșterea competitivității economice a firmelor în care aceștia sunt angajați.

Obiectivele specifice sunt:

O.S.1 Informarea și motivarea angajaților cu privire la nevoia obținerii unei calificări și importanța participării la programele de formare profesională continuă (FPC).

O.S.2 Îmbunătățirea accesului la programele de FPC prin crearea de condiții atractive și flexibile de calificare.

O.S.3 Dezvoltarea competențelor profesionale ale persoanelor angajate prin participarea la cursurile de calificare în meserii/ocupații cerute pe piața muncii.

O.S.4 Creșterea gradului de competitivitate, adaptabilitate, receptivitate și flexibilitate față de cerințele actuale de pe piața muncii.

Grupul țintă al proiectului este format dintr-un număr de 352 de persoane angajate care vor beneficia de campanii de promovare și de cursuri de calificare în domenii economice aflate în dezvoltare (conform direcțiilor de politică industrială și domeniilor de specializare inteligentă).

  • Bucerdea Vinoasă nr. 80
  • Județul Alba - România
  • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

© 2017 - Tradition Group

Tradition Group membră a