COMUNICAT DE PRESĂ

ATG antet

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: Dezvoltarea culturii antreprenoriale în judeţele Caraş-Severin, Alba şi Vâlcea
POSDRU/92/3.1/S/52320

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin în calitate de beneficiar, respectiv partener principal în cadrul Parteneriatului dintre Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba, Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, SC Top Media SRL Reşiţa, Asociaţia Tradition Group - Alba, INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione şi SAA Scuola di Amministrazione Aziendale din Italia, a implementat în decursul a trei ani de zile (2011 – 2013) proiectul “Dezvoltarea culturii antreprenoriale în judeţele Caraş-Severin, Alba şi Vâlcea”. Acest proiect a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”.

Obiectivul general al proiectului, a fost dezvoltarea culturii antreprenoriale prin îmbunătăţirea statutului economic al unui număr semnificativ de persoane din judeţele Alba, Caraş-Severin şi Vâlcea prin promovarea antreprenoriatului şi iniţierea de noi afaceri sau dezvoltarea celor existente. Obiectivele specifice fiind: dezvoltarea culturii antreprenoriale şi manageriale în rândul întreprinzătorilor, cu scopul de a crea sau dezvolta noi afaceri; facilitarea accesului întreprinzătorilor la finanţări bancare şi la fonduri europene şi guvernamentale destinate sectorului IMM, fapt care va crea premisele creşterii volumului afacerilor; promovarea şi transmiterea la nivelul întreprinzătorilor a exemplelor de bune practici şi ideilor de succes de la nivel internaţional, care va favoriza îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor şi creşterea competitivităţii, în condiţiile respectării normelor de protecţie a mediului; dezvoltarea unei reţele de cooperare între întreprinzători, care să favorizeze atât schimbul de experienţă la nivel naţional şi transnaţional, cât şi încheierea de parteneriate comerciale.

În perioada derulată la sediile Birourilor de Implementare (BI) din cadrul camerelor de comerţ din cele trei judeţe au beneficiat de instruire gratuită un număr de peste 500 de participanţi (dintre care peste o treime au fost femei). Formarea profesională a fost realizată pe parcursul a mai multor cursuri axate pe dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, respectiv creşterea competenţelor manageriale, după cum urmează: Competenţe comune – antreprenoriat şi Curs de iniţiere în ocupaţia de manager de vânzări (judeţ Caraş-Severin), Competenţe antreprenoriale şi Manager Proiect (judeţ Alba), Competenţe antreprenoriale şi Director de vânzări (judeţ Vâlcea).

În urma stabilirii domeniilor de interes pentru întreprinzatorii participanţi la cursurile de formare profesională (domeniile economice unde se pot manifesta iniţiative antreprenoriale/se pot dezvolta afaceri), experţii partenerilor transnaţionali au identificat exemplele de afaceri de succes din Italia, care au fost prezentate participanţilor la vizitele de studiu organizate în cadrul proiectului. Astfel peste 160 de persoane (întreprinzători) au participat la vizitarea a peste 12 obiective/unități economice din provincia Torino, respectiv din localitatea San Secondo di Pinerolo și proximitatea acesteia. Sectoarele economice acoperite prin aceste vizite au fost: sectorul agricol (colectarea și desfacerea fructelor, desfacerea produselor bio de origine controlată, vinificație), sectorul turistic (structuri de primire turistică, “muzeu al gustului” - exemplu de parteneriat public privat realizat cu fonduri UE în scopul dezvoltării turistice, al formării profesionale în domeniul alimentației publice și al promovării alimentației sănătoase), sectorul construcții (prelucrarea rocilor), precum şi sectorul ONG (asociații non-profit implicate în conservarea biodiversității, diseminarea cunoștințelor și cercetare în domeniul agriculturii și conservării mediului). Vizitele de studii au avut rolul de a oferi beneficiarilor posibilitatea de a vedea şi cunoaşte modele de afaceri viabile, demarate şi dezvoltate de către persoane cu pregătire profesională şi statut social similare.

Proiectul și-a propus prin aceste vizite de studiu, să contribuie pe termen mediu şi lung la dezvoltarea domeniilor/sectoarelor economice de interes şi cu potenţial ridicat din cele trei județe, prin raportarea întreprinzătorilor la exemplele de succes din sectorul IMM din Italia şi împărtăşirea experienţelor/cooperarea cu antreprenorii italieni.

În același context proiectul a contribuit la atingerea obiectivului general al POSDRU, deoarece atât prin formarea profesională a întreprinzătorilor, cât şi prin stimularea înfiinţării sau dezvoltării de afaceri va crește numărul celor care vor face pasul spre mediul de afaceri, prin acumularea tot mai multor informații specifice, creându-se astfel și un mediu concurențial și competitiv dinamic, care va ajunge în timp să susțină dezvoltarea sustenabilă a comunităților, atât din punct de vedere economic, cât și social.

Asociaţia TRADITION GROUP
Partener 4

  • Bucerdea Vinoasă nr. 80
  • Județul Alba - România
  • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

© 2017 - Tradition Group

Tradition Group membră a